Curriculum

Continguts:

1. El cos humà obra de Déu Creador amb la col·laboració dels pares. La diferenciació sexual (nen-nena) com a do rebut de Déu.

2. Valoració de la salut com a regal de Déu. Mitjans que Déu ens ofereix per a conservar la salut: la proximitat de les persones que ens atenen i volen, aliments, vestit i neteja.

3. La creació, obra de Déu i regal als seus fills. Déu demana col·laboració i respecte en la cura i ús de la natura i de les coses. Gratitud i admiració per la creació.

4. Els símbols religiosos: la llum, l’aigua, la sal i l’oli.

5. Déu és el nostre Pare, ens cuida i ens convida a servir els altres.

6. Déu parla. La Bíblia, el llibre sant dels cristians. Admiració i cura de el llibre que conté la paraula de Déu.

7. Alguns textos importants que es refereixen, sobretot, a Jesús i Maria (Pare Nostre, Ave Maria i algunes expressions religioses de la nostra tradició cristiana).

8. Algunes paraules significatives per als cristians: Déu Pare, Jesús, el Fill de Déu i amic nostre, la Mare de Déu mare de Jesús i mare nostra, l’Església.

9. L’amor de Jesucrist. Relats del naixement, vida, mort i resurrecció de Jesús.

10. Jesús té cura de les persones i es preocupa per elles. Alguns passatges de l’evangeli: l’ovella perduda, les noces de Canà, Jesús i els nens.

11. El diàleg amb Déu: l’oració del cristià. L’home amb Déu per escoltar-lo, demanar-li ajuda i donar-li gràcies.

12. Déu vol que ens estimem com Ell ens estima. Les activitats diàries com a mitjà per construir la vida familiar i les relacions amb els altres, segons el pla de Déu.

13. La manifestació de l’amor cristià en gestos concrets: saludar, ajudar, compartir les coses, perdonar i ser perdonats, i ajudar els companys.

14. La família, lloc de descobriment i experiència religiosa i cristiana. Som els fills de Déu i part de la seva família, l’Església. Expressions d’agraïment i alegria per pertànyer a una família.

15. El comportament amb els amics, els companys de l’escola i les persones de l’entorn.

16. Valorar diumenge com a festa del Senyor ressuscitat. Principals festes cristianes. El cant com a expressió religiosa de lloança, alegria i gratitud.

17. Vocabulari, imatges i edificis religiosos propers a l’infant.