El Sagrari

Observa atentament la làmina «Jesús ens ensenya a pregar». Respon a les preguntes que et farà el teu mestre o mestra.

Amb la llicència de l’Editorial Casals.