EL SECRETARIAT

Al servei dels professors de religió i educadors catòlics

Objectiu

Mestres professionals

Seleccionar mestres i professors / és competents i idonis per impartir classes de Religió Catòlica i proposar-los al Departament d’Educació de la Generalitat.

Continu aprenentatge

Vetllar per la formació contínua dels mestres i professors de religió.

Mestres professionals

Col·laborar amb el Departament d’Ensenyament en el qual correspongui.

Contacte amb els Arxiprestats

Mantenir relació amb els Arxiprestats i rectors de les parròquies on es troben els centres educatius.

Participar en activitats de la SIERC i la CEE

Participar en les reunions i activitats organitzades per SIERC i la Conferència Episcopal Espanyola en la seva Comissió d’Ensenyament i Catequesi.

Història

L’any 1983 el Secretariat Interdiocesà dels bisbats de Catalunya, presentava, sota l’auspici de Monsenyor Jaume Camprodon, delegat dels bisbes per l’ensenyament de la Religió Catòlica, un opuscle on es reunien els objectius, la legislació i les bases de programació de l’Ensenyament religiós catòlic.

Aquest va ser un pas important per orientar, definitivament, aquest ensenyament a les diòcesis catalanes. Aquestes orientacions han d’entendre a la llum del nou context legislatiu a Espanya: Constitució Espanyola de 1978 (art. 27.3); Acords entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu (3 de gener de 1979); Ordres Ministerials (16 de juliol de 1980); Orientacions pastorals sobre l’ensenyament religiós escolar de la Comissió Episcopal d’Ensenyament i Catequesi (11 de juny 1979).

Nosaltres

Raül Adames

Director del Secretariado diocesano de educación católica

Loreto Petit

Administració