Els Sants Arcàngels

En la Bíblia, hi ha dos textos importants que es prenen per justificar l’existència dels arcàngels. En el llibre de Tobit (o Tobies) l’àngel Rafael es presenta dient “Jo sóc Rafael, un dels set àngels que estan al servei del Senyor i que poden entrar davant la seva presència gloriosa” (Tb 12, 15), també en el llibre de l’Apocalipsi es llegeix: “Rebeu vostès gràcia i pau de part de què és i era i ha de venir, i de part dels set esperits que estan davant del seu tron” (Ap 1,4).

Com Miquel, Rafael i Gabriel són els únics àngels els noms dels quals són esmentats en la Bíblia, i als que Déu els va revelar missions singulars, se’ls inclou en el grup d’arcàngels. “Ells serveixen a Déu dia i nit, contemplant el seu rostre, glorificant-lo sense parar” (Martirologi Romà).

La missió de sant Miquel es llegeix en llibre de l’Apocalipsi, la de sant Rafael al llibre de Tobit, i la missió més coneguda de sant Gabriel és l’anunci a Maria Verge en l’Evangeli de Sant Lluc.

La festa dels sants arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael se celebra conjuntament el dia 29 de setembre recordant el dia de la dedicació de la basílica que té el títol de Sant Miquel, a la via Salaria, Itàlia.

Informació presa del llibre “La missió dels àngels segons els pares de l’Església”, Jean Daniélou, Editorial Paulinas.

FONT: Anar a l’Enllaç