La Vida de Maria

Observa les imatges sobre la vida de la Verge i uneix cadascuna a l’explicació corresponent.

Amb la llicència de l’Editorial Casals.